Το Μονο Που Χρειαζεται Ειναι Να Σκεφτεσαι Η.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 13:24, 16. Jan. 2020185.143.230.197 (Diskussion). . (7.311 Bytes) (+7.311 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Και Υποταγησ Στην Νεα Παγκοσμια Ταξη Πραγματων Των Σιωνιστων…!!!<br><br>If you loved this short article a…“)