Συρομενες Πορτες Μοντερνες Τραπεζι μοναστηριακου τυπου 160χ0 90 με δυο φυλλα.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 06:51, 11. Feb. 2019179.61.145.47 (Diskussion). . (5.723 Bytes) (+5.723 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Ο Τουρκοσ Στρατηγοσ Εκμυστηρευτηκε Στον Ελληνα Στρατηγο O Maρμαρωμενοσ Βασιλιασ Βρισκε…“)