Προσφορές Και Χαμηλές Τιμές Τα λογια δεν αρκουν.: Versionsgeschichte

Aus islam-pedia.de
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

  • (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
  • Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
  • (Aktuell | Vorherige) 18:58, 16. Jan. 2020191.101.117.119 (Diskussion). . (7.131 Bytes) (+7.131 Bytes). . (Die Seite wurde neu angelegt: „Προσφορές Και Χαμηλές Τιμές<br><br>Το οτι οι Ευρωπαιοι ειναι στενομυαλοι,για να το πω οσο…“)